​VODAK Humpolec, s.r.o. – ​
 
 
 
 

Vzdálený přístup k infrastrukturnímu majetku: iGIS

 
 
Výhody použití – provozní řešení VODAK Humpolec, s.r.o. nabízí všem smluvně zavázaným partnerům přístup ke své infrastruktuře pomocí klientského nástroje iGIS = internetGIS.

 • Zajišťujeme řízený přístup ke všem grafickým i popisným informacím, které jsou uloženy v GIS.
 • Integrací modulu Evidence Provozních Událostí (EPU) získává zákazník dokonalou kontrolu nad životním cyklem utility
  (-Jednotnou evidenci provozních událostí
  – Přístup k informacím z kteréhokoliv pracoviště organizace
  – Podklady pro investiční činnost
  – Nástroj pro efektivní správu inženýrské sítě)
 • Je připraven na zpřístupnění přesně definovaných informací pro oprávněné uživatele, dle přidělených rolí i mimo organizaci provozovatele vodovodní a kanalizační sítě. (Např. obec, projekční kancelář..)

Pro bližší informace o technologii „iGIS“ kontaktujte oddělení GIS.gis@vodakhu.cz ; Tel.: +420 565 400 531