Smlouvy vodné, stočné

Smlouva na dodávku vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních a srážkových vod veřejnou kanalizací je základním dokumentem upravujícím vztah dodavatele a odběratele (zákazníka). Na základě platné legislativy se uzavírá smlouva s majitelem připojené nemovitosti, nebo jedním z majitelů, který je k tomu zmocněn, pokud se jedná o společný majetek.

Smlouva s odběratelem se uzavírá v písemné formě: