O nás

Jednou z hlavních činností společnosti je provozování vodovodů a kanalizací v rozsahu plynoucím z uzavřených provozovatelských smluv. Společnost se snaží zajistit spolehlivou a efektivní funkci vodovodů a kanalizací při plnění požadavků na kvalitu dodávané vody a její množství a požadavků na kvalitu čištění odpadních vod.

Další významnou činností je stavebně montážní činnost soustředěná do oblasti oprav, rekonstrukcí, výstavby nových vodovodů, kanalizací a souvisejících objektů (vodojemy, ČOV a jiné).

Nabídka projekční činnost zahrnuje: Zpracování kompletní technické a rozpočtové dokumentace pro výstavbu, a to od zpracování studií a koncepčních plánů až po stavební povolení stavby.

V akreditované laboratoři se provádějí analýzy pitných, povrchových, odpadních vod, kalů z čistíren odpadních vod.

Zkušenosti, technické a materiální vybavení společnosti VODAK Humpolec, s.r.o. umožňuje nabízet komplexní služby od studie, projekční připravenosti, výstavby nových vodohospodářských zařízení – přes jejich provoz a dodávku pitné vody ke spotřebiteli, vyčištění odpadních vod, likvidace odpadů, včetně realizování pokrytí vynaložených nákladů formou vybírání vodného a stočného.

Komplexní služby

Poskytujeme komplexní služby v oblasti vodohospodářství, od studie a projekční přípravy přes provoz vodovodů a kanalizací, dodávku pitné vody, čištění odpadních vod, až po likvidaci odpadů​.

Spolehlivost a efektivita

Díky našim odborným službám v oblasti vodohospodářství máte jistotu kvality, bezpečí a udržitelnosti. Připojte se k nám a cítěte rozdíl

Profesionální analýzy vody

Naše specializovaná laboratoř poskytuje komplexní služby v oblasti analýzy vody. S dlouholetou zkušeností v oboru poskytujeme profesionální měření a vyhodnocování různých parametrů vody.

Provoz vodovodů a kanalizací

Stavby vodohospodářských zařízení

Projektování