Odečty vodoměrů

Odečty vodoměrů provádějí zaměstnanci společnosti v periodických intervalech v závislosti na velikosti odběru.

Nahlášení stavu vodoměru může učinit každý majitel nemovitosti a to z následujících důvodů:

  • zahrádkářské svazy, kolonie apod., kdy dochází u uzavření dodávky vody na zimní období (ochrana proti zamrznutí rozvodů vody)
  • změna ceny vody
  • nepřítomnost majitele objektu při řádném odečtu (pouze 2x po sobě jdoucí odečtový cyklus)
  • při změně vlastníka (jen písemným protokolem „formulář V3 – Předávací protokol vodoměru“)


Poznámka: Odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru (zák. 274 § 17 odst.2). Provozovatel je oprávněn přerušit, nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod (zák. 274 § 9 odst.6).

    Formulář odečtu vodoměrů

    Pokud nebude vyplněna alespoň jedna z těchto dvou kolonek: „číslo odběrného místa/číslo smlouvy“ nebo „číslo vodoměru“, nebude možné odeslat odběr, neboť alespoň jeden z těchto údajů je nezbytný pro jednoznačnou identifikaci místa odběru.

    Identifikace