​VODAK Humpolec, s.r.o. – ​
 
 
 
 

Provozování vodovodů a kanalizací

 
Rozhodující činností společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (výroba a distribuce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod).

Společnost VODAK Humpolec, s.r.o. působí v oboru vodního hospodářství od roku 1994 na okrese Pelhřimov a částečně v okrese Benešov, v okolí Želivky.

Na základě uzavřených smluv s majiteli infrastrukturního vodohospodářského majetku zajišťuje firma provozování 103 vodovodů v celkové délce cca 706 km, kanalizace v celkové délce cca 407 km, 21 čistíren odpadních vod.