Kvalita vody

Společnost VODAK Humpolec, s.r.o. působí v oboru vodního hospodářství od roku 1994 na okrese Pelhřimov a částečně v okrese Benešov, v okolí Želivky.

Na základě uzavřených smluv s majiteli infrastrukturního vodohospodářského majetku zajišťuje firma provozování 103 vodovodů v celkové délce cca 706 km, kanalizace v celkové délce cca 407 km, 21 čistíren odpadních vod.

 

Tvrdost vody a senzorické vlastnosti:

  • Vyšší tvrdost může zhoršovat senzorické vlastnosti vody (např. tvorba povlaku na hladině čaje lze odstranit přidáním několika kapek citrónové šťávy nebo přidáním špetky kyseliny citrónové do 1 litru vody).
  • Podle některých údajů se s tvrdostí vody zvyšuje i doba vaření zeleniny a masa.
  • Velmi tvrdá voda má pro některé lidi nepříjemnou chuť. Záleží na přítomnosti dalších iontů.
  • Pro většinu lidí je chuťově nepříjemná velmi měkká voda (mýdlová chuť).
  • K pití se hodí i vody mírně tvrdé. Pro praní a vaření má být voda měkká až mírně tvrdá.

Technické problémy způsobené tvrdostí vody:

  • Tvrdá voda snižuje životnost potrubí tvorbou inkrustací.
  • Tvrdá voda snižuje rozpustnost mýdla a pracích prášků a zvyšuje jejich spotřebu.
  • U vod obsahujících hydrogenuhličitany dochází varem k odstranění oxidu uhličitého a k přeměně rozpustných hydrogenuhličitanů na nerozpustný uhličitan (vápenatý), který se ve vodě vyloučí ve formě kotelního kamene na stěnách varných nádob a bojlerů.
  • Velmi měkká voda bývá agresivní a způsobuje korozi potrubí

Tvrdost vody a zdravotní hledisko:

Z hlediska použití pitné vody je žádoucí určitý obsah vápníku a hořčíku, neboť se jedná o tzv. biogenní prvky, potřebné pro lidský organismus.

Vyhláška č.252/2004Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu uvádí doporučenou hodnotu tvrdosti pitné vody (sumy vápníku a hořčíku) 2-3,5mmol/l.