Kalkulace

Ve smyslu §37 odst.7 zákona 274/2001 je povinností vlastníkem infrastrukturního majetku jednou ročně zveřejňovat jasné a úplné ČR Č.j.:24 142/2003 – 6000 „Pravidla pro stanovení výše vodného a stočného §36 odst.5 a 7 č.274/2001 Sb.“ byly zpracovány přílohy podle uvedené metodiky pro IČ 49050541

Kalkulace jednotlivých lokalit získáte na městských a obecních úřadech.