Uzavření všech pracovišť společnosti VODAK pro veřejnost
od 19. 10. 2020

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a s ohledem na zařazení naší společnosti mezi kritickou infrastrukturu jsou od 19. 10. 2020 uzavřena všechna pracoviště společnosti pro veřejnost.

Naši zaměstnanci Vám jsou k dispozici na emailech, telefonech – kontakty naleznete na našich webových stránkách
https://vodakhu.cz/kontakty.

Vstup návštěv je možný pouze po předchozím objednání.

Všechny návštěvy do objektů společnosti musí mít nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo ... Zjistit více
 
 

Vodovody a kanalizace VODAK Humpolec, s.r.o.

 
Jednou z hlavních činností společnosti je provozování vodovodů a kanalizací v rozsahu plynoucím z uzavřených provozovatelských smluv. Společnost se snaží zajistit spolehlivou a efektivní funkci vodovodů a kanalizací při plnění požadavků na kvalitu dodávané vody a její množství a požadavků na kvalitu čištění odpadních vod.

Další významnou činností je stavebně montážní činnost soustředěná do oblasti oprav, rekonstrukcí, výstavby nových vodovodů, kanalizací a souvisejících objektů (vodojemy, ČOV a jiné).

Nabídka projekční činnost zahrnuje: Zpracování kompletní technické a rozpočtové dokumentace pro výstavbu, a to od zpracování studií a koncepčních plánů až po stavební povolení stavby.

V akreditované laboratoři se provádějí analýzy pitných, povrchových, odpadních vod, kalů z čistíren odpadních vod.

Zkušenosti, technické a materiální vybavení společnosti VODAK Humpolec, s.r.o. umožňuje nabízet komplexní služby od studie, projekční připravenosti, výstavby nových vodohospodářských zařízení – přes jejich provoz a dodávku pitné vody ke spotřebiteli, vyčištění odpadních vod, likvidace odpadů, včetně realizování pokrytí vynaložených nákladů formou vybírání vodného a stočného.
 
 

VODAK Humpolec, s.r.o.

 
 
 

Pražská 544

 
 
 

396 01 Humpolec

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Úřední hodiny

 
 
Vodné, stočné
Po 07:00-14:00
St 07:00-14:00
 
 
 
Technická vyjádření
Pá 09:00-13:00
 
 
 
 
Spojovatelka tel.: 565 533 381-2, voip: 565 400 511, fax: 565 533 307