Uzavření všech pracovišť společnosti VODAK pro veřejnost
od 19. 10. 2020

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a s ohledem na zařazení naší společnosti mezi kritickou infrastrukturu jsou od 19. 10. 2020 uzavřena všechna pracoviště společnosti pro veřejnost.

Naši zaměstnanci Vám jsou k dispozici na emailech, telefonech – kontakty naleznete na našich webových stránkách
https://vodakhu.cz/kontakty.

Vstup návštěv je možný pouze po předchozím objednání.

Všechny návštěvy do objektů společnosti musí mít nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve společných prostorách) a musí si při vstupu dezinfikovat ruce .

Úhrady, prosím, provádějte výhradně bezhotovostně.
Platby v hotovosti nepřijímáme!

Děkujeme za pochopení.
za VODAK Humpolec, s.r.o.
Ing. Květuše Kučírková – jednatelka společnosti
 

 
 

Vodovody a kanalizace VODAK Humpolec, s.r.o.

 
Jednou z hlavních činností společnosti je provozování vodovodů a kanalizací v rozsahu plynoucím z uzavřených provozovatelských smluv. Společnost se snaží zajistit spolehlivou a efektivní funkci vodovodů a kanalizací při plnění požadavků na kvalitu dodávané vody a její množství a požadavků na kvalitu čištění odpadních vod.

Další významnou činností je stavebně montážní činnost soustředěná do oblasti oprav, rekonstrukcí, výstavby nových vodovodů, kanalizací a souvisejících objektů (vodojemy, ČOV a jiné).

Nabídka projekční činnost zahrnuje: Zpracování kompletní technické a rozpočtové dokumentace pro výstavbu, a to od zpracování studií a koncepčních plánů až po stavební povolení stavby.

V akreditované laboratoři se provádějí analýzy pitných, povrchových, odpadních vod, kalů z čistíren odpadních vod.

Zkušenosti, technické a materiální vybavení společnosti VODAK Humpolec, s.r.o. umožňuje nabízet komplexní služby od studie, projekční připravenosti, výstavby nových vodohospodářských zařízení – přes jejich provoz a dodávku pitné vody ke spotřebiteli, vyčištění odpadních vod, likvidace odpadů, včetně realizování pokrytí vynaložených nákladů formou vybírání vodného a stočného.
 
 

VODAK Humpolec, s.r.o.

 
 
 

Pražská 544

 
 
 

​396 01 Humpolec

 
 
 
 
 

 
 
 

Úřední hodiny

 
 
Vodné, stočné
Po 07:00-14:00
St 07:00-14:00
 
 
 
Technická vyjádření
Pá 09:00-13:00
 
 
 
 
Spojovatelka tel.: +420 565 533 381-2, voip: +420 565 400 511, fax: +420 565 533 307