​VODAK Humpolec, s.r.o. – ​
 
 
 
 

Provozní GIS (Geografický Informační Systém)

 
 
Společnost VODAK Humpolec, s.r.o. nabízí obcím dle uzavřené provozní smlouvy také možnost využívání GISu se všemi jeho výhodami (zákresy sítí do situace, výkresy sítí, poradenská a informační činnost):

  • Kompletní geografický informační systém je navržen tak, aby uspokojil požadavky provozní organizace a zákazníka (obce).
  • Stabilní a robustní prostředí využívající datových konektorů vyvinutých na aplikačním základě GISu od společnosti Intergraph, speciálně přizpůsobených vodárenské společnosti firmou HSI com s.r.o. Plzeň.
  • Řešení GIS od HSI com je navrženo jako distribuovaný modulární systém, vycházející z tzv. třívrstvého modelu, který umožňuje rozložení zátěže a snadnou údržbu vázaných informačních systémů.
  • Stavebnicový charakter systému umožňuje sestavit plně funkční systém bez jakýchkoli omezení a postupné budování podle stávajících i budoucích potřeb s vnitřní logickou provázaností jednotlivých subsystémů.
  • Řešení je profesionální nástroj pro tvorbu a využití informací, jež vyvstávají z reálného provozu odehrávajícího se na živé síti (utilitě Voda nebo Kanalizace).
  • Jeho modularita nevylučuje použití i v dalších oblastech obecního zájmu (síť veřejného osvětlení, optické sítě metropolí či odpadové hospodářství nebo např. evidence dešťových vpustí a jejich stav či údržbu atd.).
  • Možnost prohlížení veškerých dat uložených v provozním systému. To znamená i připojených souvisejících dokumentů a návazných agend včetně SQL dotazů s grafickým výstupem.
  • Prohlíženi dat je možné prostřednictvím zabezpečeného internetového protokolu bez nutnosti další údržby instalace.
 
 
 
Provozní GIS
 
 
 
 
 
Provozní GIS Humpolec