​VODAK Humpolec, s.r.o. – ​
 
 
 
 

Projektování

 
Společnost VODAK Humpolec, s.r.o. nabízí své projektové služby nejen městům a obcím, ale i soukromým investorům při zajištění zásobování vodou a odkanalizování odpadních vod.

Nabízíme pomoc při zajištění vodohospodářských staveb:

  • návrh řešení zásobování vodou a odkanalizování odpadních vod
  • vypracování studií zásobování vodou a odkanalizování odpadních vod
  • vypracování dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a realizaci stavby
  • zajištění inženýrské činnosti
  • zajištění technického dozoru investora
  • zajištění autorského dozoru stavby
  • technickou pomoc při kolaudaci stavby
 
projektování Humpolec