​VODAK Humpolec, s.r.o. – ​
 
 
 
 

Laboratoř

 
Laboratoř má „Osvědčení o správné činnosti laboratoře“ vydané ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří. Laboratoř je ve shodě s mezinárodní normou ČSN EN ISO/IEC 17 025:2018.

Hlavní činností laboratoře je kontrola kvality vody ve zdrojích a sítích, které provozuje VODAK Humpolec,s.r.o. podle zákona o vodovodech a kanalizacích a zákona o ochraně veřejného zdraví.

Laboratoř provádí rozbory všech typů vod (pitných, užitkových, povrchových, odpadních, aj) a kalů z čistíren odpadních vod, včetně odběru vzorků.
 
Laboratoř Humpolec