​VODAK Humpolec, s.r.o. – ​
 
 
 
 

Stavby vodohospodářských zařízení

 
Společnost VODAK Humpolec, s.r.o. se specializuje na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských děl.

Společnost disponuje dopravní a stojní technikou (minibagry, bagry, nákladní automobily, kontejnerové nákladní vozy, cisterny, hutní technika, svářečky potrubí a celá řada dalšího vybavení).

Společnost má centrální sklad různorodého vodohospodářského materiálu (potrubí, šachty, odbočky, hydranty, šoupátka, vzdušníky, domovní přípojky, tvarovky, opravné kusy, vodoměry, aj.)

Nabízíme:
  • výstavba a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních přípojek
  • výstavba a rekonstrukce vodovodních rozvodů
  • výstavba a rekonstrukce vodárenských děl jako jsou vodojemy, čerpací stanice, automatické tlakové stanice, odkyselovací stanice, úpravny vody, jímací zařízení (studny, vrty)
  • výstavba a rekonstrukce kanalizačních stok
  • výstavba a rekonstrukce čistíren odpadních vod