Hlášení poruch: 565 323 123
  O společnosti              
  Kontakty                     
  Pro zákazníky             
    Vodné, stočné                             
       Odečty vodoměrů                  
       Reklamace vodoměru          
       Smlouvy vodné, stočné        
       Přípojky                                    
       Výsledky kalkulací                 
    Služby                                            
    Tiskopisy                                      
    Informace                                    
  Kvalita vody                
  Ceník                          
ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ KALKULACÍ VODNÉHO A STOČNÉHO

    Ve smyslu §37 odst.7 zákona 274/2001 je povinností provozovatele jednou ročně zveřejňovat jasné a úplné ČR Č.j.:24 142/2003 - 6000 "Pravidla pro stanovení výše vodného a stočného §36 odst.5 a 7 č.274/2001 Sb." byly zpracovány přílohy podle uvedené metodiky pro IČ 49050541


Kalkulace jednotlivých lokalit získáte na městských a obecních úřadech.
Optimalizováno pro IE 6.0, rozlišení 1024 x 768