Hlášení poruch: 565 323 123
  O společnosti              
  Kontakty                     
  Pro zákazníky             
  Kvalita vody                
    Ukazatele kvality vody             
    Tvrdost vody                               
  Ceník                          

Tvrdost vody je suma koncentrace vápníku a hořčíku.

Pro hodnocení vody z technického hlediska se používá stupnice:

velmi měkká - měkká – mírně tvrdá – tvrdá – velmi tvrdá

    Jednotkou tvrdosti v soustavě SI je mmol/l (starší mval/l), dále se používají stupně německé (°DH), anglické, francouzské (°F),americké. Přepočty jednotek: 1mmol/l = 5,6° DH = 7,02 °ang. = 10°F = 100 °amer.

Tabulka tvrdosti vody

Tvrdost vody a senzorické vlastnosti:

 • Vyšší tvrdost může zhoršovat senzorické vlastnosti   vody   (např.   tvorba   povlaku   na
      hladině čaje lze odstranit přidáním několika   kapek   citrónové   šťávy   nebo   přidáním
      špetky kyseliny citrónové do 1 litru vody).

 • Podle některých údajů se s tvrdostí vody zvyšuje i doba vaření zeleniny a masa.

 • Velmi tvrdá voda má pro některé lidi nepříjemnou chuť. Záleží na   přítomnosti   dalších
      iontů.

 • Pro většinu lidí je chuťově nepříjemná velmi měkká voda (mýdlová chuť).

 • K pití se hodí i vody mírně tvrdé. Pro praní a vaření má být voda měkká až mírně tvrdá.

 • Technické problémy způsobené tvrdostí vody:

 • Tvrdá voda snižuje životnost potrubí tvorbou inkrustací.

 • Tvrdá voda snižuje rozpustnost mýdla a pracích prášků a zvyšuje jejich spotřebu.

 • U vod obsahujících   hydrogenuhličitany dochází   varem k odstranění oxidu   uhličitého
      a k přeměně rozpustných hydrogenuhličitanů na nerozpustný uhličitan (vápenatý), který
      se ve vodě vyloučí ve formě   kotelního   kamene na stěnách varných nádob a   bojlerů.

 • Velmi měkká voda bývá agresivní a způsobuje korozi potrubí

 • Tvrdost vody a zdravotní hledisko:

      Z hlediska použití pitné vody je žádoucí určitý obsah vápníku a hořčíku, neboť se jedná o tzv. biogenní prvky, potřebné pro lidský organismus.

     Vyhláška č.252/2004Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu uvádí doporučenou hodnotu tvrdosti pitné vody (sumy vápníku a hořčíku) 2-3,5mmol/l.