Hlášení poruch: 565 323 123
  O společnosti              
  Kontakty                     
  Pro zákazníky             
    Vodné, stočné                             
    Služby                                            
       Projekty a stavby                  
       Provozní GIS                           
       Kopírování a tisk                    
       GPS měření a lokalizace       
       Laboratoř                                 
    Tiskopisy                                      
    Informace                                    
  Kvalita vody                
  Ceník                          

Laboratoř

    Laboratoř má „ Osvědčení o správné činnosti laboratoře č.313 “ vydané ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří. Laboratoř je ve shodě s mezinárodní normou ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005.

    Hlavní činností laboratoře je kontrola kvality vody ve zdrojích a sítích , které provozuje VODAK Humpolec,s.r.o. podle zákona o vodovodech a kanalizacích a zákona o ochraně veřejného zdraví.

    Laboratoř provádí rozbory všech typů vod (pitných, užitkových, povrchových, odpadních,aj) a kalů z čistíren odpadních vod, včetně odběru vzorků.

Kontakt:
VODAK Humpolec, ul.Lužická 1673, objekt ČOV Humpolec, 396 01 Humpolec
Vedoucí laboratoře: Ing.Václav Čech
Tel: 565 533 150

Certifikát:

Osvědčení