Hlášení poruch: 565 323 123
  O společnosti              
  Kontakty                     
  Pro zákazníky             
    Vodné, stočné                             
    Služby                                            
       Projekty a stavby                  
       Provozní GIS                           
       Kopírování a tisk                    
       GPS měření a lokalizace       
       Laboratoř                                 
    Tiskopisy                                      
    Informace                                    
  Kvalita vody                
  Ceník                          

Provozní GIS (iGIS)

Obcím spravovaným provozní organizací
VODAK Humpolec, s.r.o.
Nabízíme možnost vzdáleného přístupu do
vnitropodnikového GISu:
  • Možnost prohlížení veškerých dat uložených v provozním systému. To znamená i připojených souvisejících dokumentů a návazných agend včetně SQL dotazů s grafickým výstupem.

  • Prohlíženi dat je možné prostřednictvím intranetu (vnitro síť), nebo zabezpečeného internetu (celosvětová síť).
Výhody, které použité provozní řešení "internetGIS" nabízí:
  • Stabilní a robusní prostředí využívající datových konektorů vyvinutých na aplikačním základě GISu od společnosti Intergraph, specielně přizpůsobených vodárenské společnosti firmou HSI com s.r.o. Plzeň.

  • Zajišťujeme řízený přístup ke všem grafickým i popisným informacím, které jsou uloženy v geografickém informačním systému.

  • Je připraven na zpřístupnění přesně definovaných informací pro oprávněné uživatele, dle přidělených rolí i mimo organizaci provozovatele vodovodní a kanalizační sítě. (Např. obec, projekční kancelář..)

  • Pro bližší informace o technologii "iGIS" kontaktujte oddělení GIS. malinek@vodakhu.cz ; Tel.: +420 565 400 531