Hlášení poruch: 565 323 123
  O společnosti              
    Základní identifikační údaje   
    Předmět podnikání                    
    Profil společnosti                       
  Kontakty                     
  Pro zákazníky             
  Kvalita vody                
  Ceník                          

    Společnost VODAK Humpolec,s.r.o. působí na okrese Pelhřimov a částečně na okrese Benešov.

    Jednou z hlavních činností společnosti je provozování vodovodů a kanalizací v rozsahu plynoucím z uzavřených provozovatelských smluv. Společnost se snaží zajistit spolehlivou a efektivní funkci vodovodů a kanalizací při plnění požadavků na kvalitu dodávané vody a její množství a požadavků na kvalitu čištění odpadních vod.

    Na základě uzavřených smluv s majiteli infrastrukturního vodohospodářského majetku zajišťuje firma provozování 86 vodovodů v celkové délce cca 615 km, 15 čistíren odpadních vod, kanalizace v celkové délce cca 250 km. Provozované lokality jsou Pelhřimov, Humpolec, Pacov, Kamenice nad Lipou, Černovice, Horní Cerekev, Božejov, Obrataň, Čechtice, Křivsoudov, Senožaty, Želiv, Červená Řečice, Košetice, Libkova Voda, Ústrašín, skup.Kámen, Pošná, Čáslavsko, Jetřichovec, Samšín, Horní Rápotice, Jiřice. Významným partnerem je společnost PEVAK ( sdružení obcí pro vodovody ) vlastnící skupinový vodovod , který je napojen na vodní zdroj Želivka.

    Další významnou činností je stavebně montážní činnost soustředěná do oblasti oprav, rekonstrukcí, výstavby nových vodovodů , kanalizací a souvisejících objektů (vodojemy, ČOV a jiné).

    Nabídka projekční činnost zahrnuje: Zpracování kompletní technické a rozpočtové dokumentace pro výstavbu a to od zpracování studií a koncepčních plánů až po stavební povolení stavby.

    V akreditované laboratoři se provádějí analýzy pitných , povrchových, odpadních vod, kalů z čistíren odpadních vod.

    Zkušenosti, technické a materiální vybavení společnosti VODAK Humpolec,s.r.o. umožňuje nabízet komplexní služby od studie, projekční připravenosti, výstavby nových vodohospodářských zařízení - přes jejich provoz a dodávku pitné vody ke spotřebiteli , vyčištění odpadních vod , likvidace odpadů, včetně realizování pokrytí vynaložených nákladů formou vybírání vodného a stočného.