Hlášení poruch: 565 323 123
  O společnosti              
    Základní identifikační údaje   
    Předmět podnikání                    
    Profil společnosti                       
  Kontakty                     
  Pro zákazníky             
  Kvalita vody                
  Ceník                          
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

 • Projektování elektrických zařízení

 • Projektová činnost ve výstavbě

 • Provozování vodovodů a kanalizací

 • Provádění rozborů pitných a povrchových vod, odpadních vod a kalů

 • Vyhledávání a diagnostika vodovodních a kanalizačních sítí

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Poradenská činnost na úseku technologie úpravy vody a čištění odpadních vod

 • Podnikání v oblasti nakládání s odpady

 • Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní

 • Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení

 • Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

 • Opravy motorových vozidel

 • Zemědělská výroba:
      Úprava,     zpracování     a    prodej    vlastní    produkce    zemědělské   výroby.
      Chov   ryb,   vodních   živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích
      vlastních, pronajatých   nebo užívaných   na   základě jiného   právního důvodu.
      Hospodaření    v     lese,     na     pozemcích     vlastních,     pronajatých     nebo
      užívaných           na          základě           jiného            právního              důvodu.
      Hospodaření      s       vodou       pro       zemědělské      a       lesnické       účely.